เกี่ยวกับเรา

บจก. หรรษา แทรมโพลีน น้ำเข้า แทรมโพลีน จากต่างประเทศ ทั้งตัวแทรมโพลีน และ อะไหล่ 
มีโกดัง จัดเก็บสินค้า ขนาดใหญ่ เพื่อ การส่งมอบ แทรมโพลีน ในสภาพที่เหมือน เพิ่งผลิตออก

จากโรงงาน ถึงมือลูกค้าค่ะ