ร้านมีนโยบาย ในการรักษา ความลับลูกค้า ชื่อ และ ที่อยู่ลูกค้าเป็นความลับ

ทางร้านไม่สามารภ นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะได้

รูปภาพ การใช้งาน ผ่านการ ขออณุญาต จากเจ้าของรูปแล้วค่ะ